Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Sektoröversikt

DHL’s Sektormetod

Varje bransch har sina speciella egenskaper och krav på leveranskedjan, vilket är anledningen till att styrmetoden för vår bransch är att arbeta med kunder för att optimera värdeerbjudandet för de speciella kraven för just deras bransch. En nyckel till vår framgång är att skapa en enkel och unik upplevelse per sektor, vilket gör det lättare för dig att göra affärer med oss. Med våra innovativa och branschspecifika toppmoderna lösningar, kommer vi att skapa en konkurrensfördel för dig.

Våra kärnsektorer

Inom strategi 2015 har vi beslutat att fokusera ännu mer på era branscher. Vi börjar med sektorerna life sciences & healthcare, teknologi, energi, bilindustrin och engineering & manufacturing [teknik & tillverkning].

Teknologi

Teknologi är en bransch med högt tempo som karaktäriseras av ständig innovation och korta produktlivscykler. Konkurrenskraftiga marknader är en norm, med ständigt sjunkande produktpriser som kräver effektiv kostnadskontroll.
Läs mer om teknologiNew Window


Life Sciences & Healthcare

Sektorn Life Sciences & Healthcare (LSHC) strävar efter ökad effektivitet, uppfyller globala samtyckeskrav, och styr lätt integrationen av M & A.
Läs mer om LSCHNew Window


Engineering & Manufacturing [teknik & tillverkning]

De större industriella tillverkarnas produktionsprocesser kräver komplexa strukturer för leveranskedjan och sofistikerade lösningar och teknologi.
Läs mer om engineering &
manufacturingBilindustrin

Bilindustrin går in i en ny era där människor söker mer frihet och rörlighet. Efterfrågan på mobilitet växer varje år i utvecklingsländer.
Läs mer om bilindustrinNew Window