Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Gröna lösningar

Videos
false false

GoGreen Program

Close

GoGreen Program

GoGreen Program

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Milstenar inom
klimatskydd

2001: Deutsche Post DHL Group inrättar ett miljö-team för hela koncernen, som ett erkännande av den växande betydelsen av miljöfrågor.
2002: DHL Sverige lanserar "Gröna Ton" (Green Tonnage), vår första "gröna" mervärdes-transporttjänst för att främja förnybara bränslen.
2005: DHL Parcel Tyskland lanserat sitt pilotprojekt “Grüne Paket” (“gröna paket”), en koldioxidneutral pakettjänst.
2006: Koldioxidneutrala transporttjänster blir tillgängliga för DHL Express kunder i flera europeiska länder.
2007: Koldioxidneutrala posttransporttjänster lanseras för privat- och affärskunder i Tyskland.
2008: Med sitt GOGREEN-program, är DPDHL den första logistikleverantören som förpliktar sig att minska sina CO2-utsläpp med 30 % fram till år 2020.
2008: DHL Supply Chain har Storbritanniens första CO2-neutrala lager, där man har installerat en bergvärmepump och ny elektrisk belysning.
2009: Deutsche Post DHL Group transporterar över 700 miljoner GOGREEN-produkter, och kvittar därmed 38 600 ton CO2 i olika klimatskyddsprojekt.
2010: Antalet GOGREEN-transporter stiger till 1,7 miljarder per år.
2010: GOGREEN-tjänsten blir också tillgänglig för DHL Global Forwarding-kunder över hela världen.
2010: DHL Freight börja erbjuda koldioxidrapporter i vissa regioner. Baserat på dessa rapporter kan kunderna kvitta sina utsläpp.
2011: DHL Global Forwarding, Freight lanserar Carbon Dashboard, ett online-rapporteringsverktyg som hjälper kunderna att se sina koldioxidutsläpp.
2011: DHL Parcel Tyskland skickar nu alla paket från privatkunder koldioxidneutralt utan någon extra avgift.
2011: För att erhålla certifikat för utsläppsrätter, lanserar Deutsche Post DHL Group sitt eget klimatskyddsprojekt i Lesotho.
2012: Koldioxidneutrala transporttjänster är nu tillgängliga för DHL Express kunder i omkring 60 länder över hela världen.
2012: DHL Express lanserar externt verifierade rapporteringstjänster: Kunderna kan nu spåra koldioxidutsläppen för sina försändelser.
Optimerade transportvägar, alternativa dragbilar och energieffektiva lager: Det finns många sätt att minska klimatförstörande CO2-utsläpp och annan miljöpåverkan inom transport och lagring av gods.

Genom att samarbeta med våra kunder, vill vi utnyttja denna potential. Hos DHL kallar vi detta GOGREEN. Vi menar att miljöskydd och ett företags framgångar inte bara är kompatibla, utan de är nära sammanlänkade.

GOGREEN Produkter och Tjänster

Med vår expertis och globala närvaro kan vi erbjuda våra företagskunder ett brett utbud av gröna produkter och tjänster. Genom att tillhandahålla detaljerade koldioxidrapporterExternal Link / New Window *, visar vi dem var de står när det gäller utsläpp av växthusgaser. Även om CO2-utsläppen har störst inverkan på logistiken när det gäller klimatförändringar, så redovisar vi även andra växthusgaser (GHG) som metan eller dikväveoxid. Och i enlighet med den internationellt erkända, tvärsektoriella standarden "Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting" tar vi också hänsyn till utsläpp i tidigare led, vilka har sitt ursprung i produktion och transport av bränsle och energi.
I vår gröna optimeringsExternal Link / New Window*-tjänst arbetar vi med kunderna för att identifiera förbättringsområden, och olika sätt att uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser. Vi analyserar kundens hela logistikkedja, och samarbetar med dem för att optimera handelsrutter och transportsätt. Dessutom föreslår vi sätt att förbättra deras övergripande miljöprestanda.
Och för att kompensera för oundvikliga utsläpp, erbjuder vi Climate NeutralExternal Link / New Window *-tjänster. Genom att delta i det frivilliga systemet för utsläppshandel, köper vi utsläppsrätter från utvalda projekt, minskar utsläppen och gynnar de lokala samhällena. Sedan januari 2014 kompenserar vi inte bara för CO2 utan även för andra växthusgaser såsom metan och dikväveoxid, samt tar GOGREEN från koldioxidneutral till klimatneutral. Baserat på det nya GHG-protokollet för produkter, inkluderar vi även utsläpp i tidigare led från produktion och transport av bränslen och energi.

* Observera att dessa länkar hänvisar till vår globala webbplats, som endast är tillgänglig på engelska.

ISO Certifikat


Miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy