Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Sustainable Logistics

Affärsinnovation och grön efterfrågan driver fram en koldioxideffektiv bransch

Ladda ner studien Towards Sustainable Logistics New Window

Gröna logistiklösningar

Klimatförändringarna är en av vår generations största utmaningar. Myndigheter och konsumenter förväntar sig i allt högre utsträckning att företag ska beräkna, redovisa och minska sina utsläpp.

Att redovisa dina utsläpp av växthusgaser (GHG) är det första steget mot en mijöanpassning av din logistik. DHL erbjuder två tjänster – en koldioxidrapport – och en avancerad kontrollpanel för koldioxidutsläpp.

Koldioxidrapport
 • Kartlägger utsläpp från dina transporter inom DHL:s nätverk.
 • Kan sammanställas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
 • Beräkning enligt Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard.
 • Beräkning enligt den europeiska standarden EN 16258,”Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn”.
Kontrollpanel för koldioxidutsläpp
Har alla koldioxidrapportens fördelar, plus:
 • Kartlägger utsläpp från hela transportkedjan – inklusive tredjepartsnätverk.
 • Kartlägger utsläpp ned till enskilda sändningar.
 • Flexibel visning av olika koldioxidrapporter – gör det enkelt att bedöma utsläppsförbättringar.
 • Möjlighet att simulera och utvärdera koldioxidavtryck och -effektivitet.
 • Underlättar optimering av varuflödeskedjan och strategiskt beslutsfattande

Det finns många sätt att minska utsläppen inom varuflödeskedjan.
 • Vi är experter på miljöeffektiva logistikprocesser.
 • Vi samarbetar med dig för att skapa skräddarsydda lösningar.
 • Vi strävar efter att förbättra effektiviseringsåtgärder och minimera din logistikrelaterade miljöpåverkan.

Särskilda områden med förbättringspotential är:
 • bränsle- och fordonshantering
 • optimering av fordonsflottan
 • trafikomställning
 • nätverksutformning
 • energieffektiva fastigheter.

 • Vi är fullständigt certifierade att kompensera dina utsläpp av växthusgaser genom bidrag till internationellt godkända klimatskyddsprojekt.
 • Auktoriserad tredjepartsverifiering (SGS) av klimatkompensation.
 • Årlig certifiering för offentligt bruk.
Observera att den klimatneutrala tjänsten endast är tillgänglig i kombination med en avancerad koldioxidrapport.

I dagens affärsvärld måste tillväxt och effektivitet vägas upp av minimalt avfall, förnybara resurser, klimattålighet och mätningar av miljöprestanda.

DHL Envirosolutions erbjuder ett flertal olika lösningar, bland annat:
 • Avfallshantering: Globala lösningar för att samla in och återvinna dina avfallsflöden – i syfte att omvandla kostnader till intäktsströmmar och främja målsättningar om minimalt avfall, ”zero waste”.
 • Utökat tillverkaransvar: Datainsamling, fysisk återvinning och tillhandahållande av bevis för att uppfylla komplexa lagstiftningskrav – du kan fokusera på din kärnverksamhet.
 • Ledande miljöpartner: Våra konsult- och supportprogram sträcker sig längs hela din varuflödeskedja, från medarbetarengagemang till omfattande nätverksutformning – allt för att du ska nå dina miljömål även för gods.