Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Inkommande material till tillverkning och VMI

Leverantörshanterat lager eller VMI (Vendor Managed Inventory) är ett av de viktigaste verktygen för en tillverkare som vill öka sin vinst och förbättra sina kundleveranser. Om du har ett tillverkningsföretag och inte vill behöva budgetera för lagerhållning, då är VMI lösningen för dig.
DHL utformar VMI-lösningar för att berörda komponenter ska levereras och övergå i ditt företags ägo vid senast möjliga tidpunkt. Nyckeln till VMI är att placera ett nav för inkommande gods strategiskt nära din fabrik, så att materialen levereras till din monteringslinje precis i tid för produktion. Ett sådant samordnat flöde är bara möjligt om alla berörda parter i varuflödeskedjan vet vilka delar som är på väg till navet, hur mycket material som finns i lager och vad som har gått in i produktionen.

DHL:s tjänster för leverantörshanterat lager:

  • Inkommande frakthantering
  • Drift av leverantörsnav
  • Kvalitetsinspektion, skräprensning och paketering av inkommande gods
  • Leverans precis i tid, linjematning till fabrik
  • Lagerhantering
  • Påfyllnad av delar
  • Leverantörshantering
  • Leverantörshanterat lager (VMI)