Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Inkommande material till tillverkning (I2M)

Vi på DHL är medvetna om att nya metoder och tekniker inom flygplanstillverkning har ändrat på arbetssätten. Kraven på varuflödeskedjan för inkommande material till tillverkning har förändrats. Här är DHL:s expertis till god hjälp.
Vi kan skapa varuflödeslösningar där alla leverantörer av råmaterial och komponenter samordnas i en enda transparent varuflödeskedja. Därmed kan ditt företag lägga tiden på det ni är bäst på: att tillverka utrustning, produkter och strukturer som driver flygindustrin.
Med vår erfarenhet inom flygbranschen kan vi organisera varuflödeskedjan så att alla delar för tillverkning av flygplansstrukturer anländer precis när de behövs.