Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Skicka varor med eller innehållandes litiumbatterier

Den 1 april 2016 utfärdade International Air Transport Association (IATA) striktare regler vid transport av litiumbatterier som är förpackade och levereras som en enskild vara eller i bulk (UN3480/PI965).
Många olika elektroniska varor som drivs av litiumbatterier påverkas av de nya reglerna, oavsett om det är uppladdningsbara (litiumjon) eller icke-uppladdningsbara (litiummetall). Bestämmelserna gäller när:
  • Litiumbatterierna packas och skickas som enskilda försändelser. Exempel: lösa batterier/strömbank
  • Litiumbatterierna packas separat men skickas i samma förpackning som varan. Exempel: En mobiltelefon med ett utbytbart litiumbatteri
  • Litiumbatterierna finns eller är installerade i varan och skickas därmed i samma förpackning. Exempel: en dator med ett integrerat litiumbatteri som inte kan tas bort eller bytas ut av användaren
På grund av ökad oro framförd av flygindustrin angående säkerheten, har IATA:s bestämmelser som reglerar transport av litiumbatterier skärpts och flygbolag måste därmed upprätthålla dessa regler.
Observera att det är avsändarens ansvar att försändelser med litiumbatterier transporteras säkert med flygtransporter och att IATA:s regler följs. Med anledning av detta har IATA tagit fram en guide för att hjälpa avsändaren att förstå och följa reglerna.

Dessutom är den person, det företag eller enhet som identifierats som avsändaren på DHL Express fraktsedel juridiskt ansvarig att försäkra att IATA:s reviderade regler följs till 100 %. Detta ansvar kvarstår även om försändelsen som innehåller litiumbatterier inte tillhör eller tillverkades av den person, det företag eller enhet som står på fraktsedeln.
För att undvika oönskade konsekvenser, vänligen meddela DHL Express när du planerar att skicka en försändelse som innehåller litiumbatterier. Vårt team av experter guidar dig gärna genom de senaste reglerna gällande IATA:s farliga gods.
Efter ett IATA/ICAO beslut att förbjuda lösa litiumbatterier på passagerarflygplan från och med januari 2015, kan DHL Express inte längre ta emot dessa batterier inom sitt nätverk. IATA/ICAO regleringen gäller lösa litiumbatterier som är anslutet till Section II, PI-968, medan litiumbatterier som är förpackade tillsammans med utrustning (PI-969) eller som ingår i en utrustning (PI-970) accepteras för transport precis som tidigare. Det är ingen förändring i reglerna kring litiumjonbatterier.

För PI-967 och PI-970 finns det krav på att försändelsen endast får innehålla max 2 förpackningar (som vardera innehåller max 4 celler eller 2 batterier som ingår i varan).

Om försändelsen innehåller fler än 2 förpackningar gäller ansökan av litiumbatterihanteringsetiketten (och de efterföljande kraven).

Denna begränsning på 2 förpackningar per försändelse träder i kraft 1 januari 2017, eftersom regelverket förutser en 12 månaders övergångsperiod, dock rekommenderar vi avsändare att börja med detta så snart som möjligt.

Efter förändringarna som ICAO/IATA utfärdade den 1 april 2016 är PI-965 förbjudna på passagerarflygplan. På grund av detta erbjuder vi en begränsad tjänst till vissa destinationer. PI-965 Section II-batterier kräver ett separat godkännande. För mer information vänligen kontakta DHL Express Kundservice. Litiumjonbatterier förpackade med varan (PI-966) eller som ingår i en vara (PI-967) godtas för transport.

Viktigt!

 Litiumbatterier som är kända eller misstänkta för att vara felaktiga eller skadade är en stor säkerhetsrisk för personal och egendom, och är inte tillåtna på flygplan under några omständigheter.
 När det är känt eller misstänkt att ett felaktigt eller skadat litiumbatteri ingår i en bärbar dator, mobiltelefon eller annan enhet måste batteriet tas bort innan DHL Express kan ta emot försändelsen.