Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Riktlinjer för DHL Express tullpliktiga försändelser till Moskvaområdet i Ryssland

Förstärkta kontrollåtgärder har införts av tullmyndigheterna i Ryssland för att kontrollera dokumentationen för importer. Detta kan leda till förseningar i hanteringen.
Vi har vidtagit åtgärder för att försöka minimera risken att försändelser stoppas eller försenas på grund av att de inte möter tullkraven.
Se nedanstående riktlinjer, mallar och exempel.

Om du skickar en försändelse för försäljning med kommersiellt värde, använd:

Om du skickar en försändelse utan kommersiellt värde, t ex en personlig gåva, varuprov eller gods för reparation, använd: