Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Skicka Litiumbatterier

På grund av ökad oro för säkerheten inom flygindustrin, har ICAO/IATA-bestämmelserna för transport av litiumbatterier skärpts och flygbolag måste följaktligen följa dessa bestämmelser noggrannare.

En säker transport av försändelser som innehåller litiumbatterier med flyg och att de följer alla ICAO/IATA-bestämmelser är avsändarens juridiska ansvar. Med tanke på detta har IATA tagit fram en guide för att hjälpa avsändare att förstå och följa bestämmelserna.

Försändelser som innehåller litiumbatterier som kräver litiumbatterimarkeringar eller litiumbatterietiketter kräver ett godkännande för att skicka farligt gods.

Litiummetallbatterier förpackade enligt sektion II i förpackningsinstruktionen 968 (lösa litiummetallbatterier) är förbjudna att transporteras i DHL Express flygnätverk.

Litiumjonbatterier förpackade enligt förpackningsinstruktionen 965 är förbjudna ombord passagerarflyg, DHL Express erbjuder en begränsad tjänst.

Viktigt!

 Litiumbatterier som är kända eller misstänkta för att vara felaktiga eller skadade är en stor säkerhetsrisk för personal och egendom, och är inte tillåtna på flygplan under några omständigheter.
 När det är känt eller misstänkt att ett felaktigt eller skadat litiumbatteri ingår i en bärbar dator, mobiltelefon eller annan enhet måste batteriet tas bort innan DHL Express kan ta emot försändelsen.