Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Guide för att skicka farligt gods

DHL Express har lång erfarenhet av att hantera farligt gods. Läs mer om vilka villkor och regler som gäller så att dina försändelser uppfyller alla krav.

Skicka farligt gods

DHL är rutinerade när det gäller att frakta farligt gods, och som ledande transport- och logistikföretag följer DHL Express följande organisationers regelverk:
  • IATA för flygtransporter – gäller i alla länder som tillämpar ICAO: regler och för alla flygbolag som tillämpar IATA:s regler
  • ADR för vägtransporter – gäller i alla länder som har antagit ADR-konventionen i sin lagstiftning. I Europa gäller dessutom EG-direktiven om transport av farligt gods
  • Annan tillämplig nationell lagstiftning, beroende på varornas ursprung, transport och destinationsland
Om du är osäker på vilka regler som gäller för dig, vänligen kontakta kundservice.