Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Bränsletillägg

Förändringar i bränslepriserna har lett till en generell kostnadsökning för hela transportindustrin, vilket kräver ett flexibelt bränsletillägg som kan komma att stiga, falla eller tas bort i takt med förändringar av bränslepriser.

Bränsletillägget för internationella Time Definite tjänster baseras på det genomsnittliga spotpriset under en månad på US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC) jetbränsle av fotogentyp enligt USA:s energidepartement (Department of Energy.).
Bränsletillägget för våra Day Definite-tjänster baseras på den nationella bestämmelsen av dieselpriser. Tillägget är kopplat till konsumentpriset för diesel i lokal valuta inklusive tull och skatt. Inom Europa mäts detta av Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi och transport.
Det är två månaders fördröjning för applicering av index. Till exempel, det månatliga genomsnittspriset för bränsle i januari används för att bestämma tillämpligt bränsletillägg i mars. Bakgrunden till detta är datumen när spotpriserna görs tillgängliga.


DHL Express har rätt att när som helst ändra index och tabell för bränsletillägg. DHL äger rätten att besluta om nivå samt varaktighet för uttag av bränsletillägg.