Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Pallöverföringssystemet PÖS

Skickar du pallar med DHL Freight inom Sverige? Då tycker vi att du ska bli medlem i vårt pallöverföringssystem för inrikestransporter inom Sverige – PÖS.

Så funkar det

Inom PÖS kontrollerar vi inrikesflödena av godkända Europapallar (EUR) vid transporter mellan avsändare och mottagare. För att det ska fungera måste både avsändare och mottagare vara anslutna till tjänsten. Som medlem i PÖS betalar du antingen en fast avgift per pallrörelse eller en procentsats på det fraktbelopp vi debiterat dig, och du får en faktura varje månad.

Du ansvarar för att de Europapallar som du anskaffar, reparerar och ansluter till PÖS uppfyller kraven för godkända EUR-pall enligt svensk standard UIC 435-2 utg 8. Uppgifter om Europapallen finns på webbplatsen för Swedish Standards InstituteExternal Link / New Window: More info about the Europa pallet samt, när det gäller importerade träemballage, på Svenska Jordbruksverkets webbplats.External Link / New Window: More info about wooden package material

Certifieringsorganet DNV (Det Norske Veritas Certification AB) ansvarar för certifiering av EUR-pall i Sverige. Tillverkare och reparatörer certifieras också av DNV. Läs mer om DNV:s verksamhet på deras webbplats.External Link / New Window: Det Norske Veritas Certification AB

Regler om hur du ska emballera godset rätt, hantera ankommande respektive avgående gods med mera, finns i våra emballageinstruktionerExternal Link / New Window och de produktspecifika uppdragsvillkor som du hittar här på vår webbplats.